La presència humana dins la natura.

Treball fotogràfic d’escenes on es veu la presencia humana dins la natura, reforçada aquesta visió en el material que s’ha utilitzat, el qual serveix de fil conductor.

Tota aquesta col·lecció ha estat impresa sobre suport d’alumini (dibbon de 3mm.) amb impressió fotogràfica amb tintes UVI, que garanteixen la seva qualitat i durabilitat al pas del temps.
El fet de la impressió directa sobre l’alumini, en absència de blancs, fa que el resultat visual sigui impactant en quant als matisos brillants, i donant una visió totalment diferent de la mateixa fotografia depenent de l’angle de visió de l’espectador.